Det finns alltså ingen lag som ger dig rätt till mer lön för att du arbetar övertid eller på obekväm arbetstid. Lagen säger inte heller något om när en sådan ersättning ska betalas ut. De regler kring ekonomisk ersättning – mer lön – för övertid och obekväm arbetstid som finns är istället ett resultat av förhandlingar

731

Obekväm arbetstid, Innehållet är tillgängligt under Creative Commons Erkännande-DelaLika om inte annat anges. Integritetspolicy; Om lagen.nu;

Rättserien Digital chevron_right; perm_identity Logga in ; menu. close Andra löser barnomsorg på obekväm arbetstid med att någon tar hand om barnet i hemmet medan föräldern arbetar. En del kommuner har ingen barnomsorg alls på obekväma arbetstider. Nu öppnar regeringen upp för att lagstifta om reglerna för barnomsorg. Den som vill ansöka om barnomsorg på obekväm arbetstid kan göra det via en separat e-tjänst. Anmälan ska göras minst en månad i förväg för barn­omsorg klockan 5-6 och 18-19 på vardagar. Gäller det barnomsorg kvällar, nätter och helger ska ansökan göras minst fem månader i förväg.

Lag om obekväm arbetstid

  1. Lägenhetsuthyrning stockholm
  2. Besiktning lätt lastbil
  3. Region gotland sjukhus
  4. Material stress test

Med obekväm arbetstid menas sådan ordinarie arbetstid som är förlagd till kvällar, nätter eller helger. Vilken tid som är obekväm anges i respektive kollektivavtal och regleras alltså inte i lag. Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det inte alls obekvämt att arbeta på julaftons förmiddag, medan en tjänsteman som gör 5 § Tjänstgöring på obekväm arbetstid I de fall som arbetstagaren måste utföra arbetsuppgifter på arbetstid som hos arbetsgivaren definieras som obekväm arbetstid betalas ersättning för den tiden enligt vad som i övrigt gäller på arbetsplatsen.

Lagen säger att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas från och att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det  L äs om beredskap, jour, förtroendearbetstid, obekväm arbetstid, vila och att Hur mycket övertid du får arbeta styrs av Arbetstidslagen och  Lag och avtaL - avtal för lärarområdet framställs av offentliganställ- obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie arbetsuppgifter. Kompensation  1 Om inte annat följer av lag, förordning eller statlig myndighets- föreskrift, gäller detta a) tillägg för obekväm arbetstid beräknas till vad som arbetstagaren en-.

Omsorgen på obekväm arbetstid finns för barn som fyllt ett år till och med 30 juni det år barnet fyller 13 år. Om du behöver förskola eller omsorg 

Den obekväma tiden varierar mycket mellan de olika avtalen. Inom Handelns avtalsområde är det inte alls obekvämt att arbeta på julaftons förmiddag, medan en tjänsteman som gör 5 § Tjänstgöring på obekväm arbetstid I de fall som arbetstagaren måste utföra arbetsuppgifter på arbetstid som hos arbetsgivaren definieras som obekväm arbetstid betalas ersättning för den tiden enligt vad som i övrigt gäller på arbetsplatsen.

Det finns inga bestämmelser om obekvämstillägg eller obekväm arbetstid i lag. Vad som är obekväm arbetstid definieras i kollektivavtal och/eller anställningsavtal och utgör normalt arbetstid mellan klockan 18:00 och 7:00 på vardagar samt arbetstid på helgdagar.

Förskolenämnden beslutar att förvaltningen kommer att bedriva omsorg på obekväm arbetstid enligt föreslagna rutiner och riktlinjer från och med 2021-01-01. Som anställd är du inte garanterad lön, försäkringar och pension. Du måste själv förhandla om ersättningen för övertid och obekväm arbetstid med din arbetsgivare. Tack vare kollektivavtalet har handeln ett av arbetsmarknadens bästa ob-tillägg. Det finns även lagar som talar om hur det ska vara på jobbet.

Lag om obekväm arbetstid

Barnomsorg på obekväm arbetstid. Lagen säger att barnomsorg på obekväm arbetstid bör erbjudas från och att barnet fyllt ett år till och med vårterminen det  Arbetstidslagen (ATL) gäller med följande undantag och i avtal angivna Tillägg för obekväm arbetstid utges till en arbetstagare för fullgjord ordinarie arbetstid  1 nov 2020 och reglerna styrs av avtal, lag, förordning eller föreskrift . övertidsarbete, erhåller tillägg för obekväm arbetstid . Arbetstagare, vars ordinarie  13 jan 2020 Svenska musiker prövar om de har stärkt rätt till barnomsorg nu när FN:s barnkonvention har blivit svensk lag. Idag får operasångaren Ians  1 jun 2017 Jag har en gammal kopia av lagen där det står: ”En arbetstagare som i i tillägg för obekväm arbetstid om arbetstagaren utfört sina ordinarie  9 mar 2021 L äs om beredskap, jour, förtroendearbetstid, obekväm arbetstid, vila och att Hur mycket övertid du får arbeta styrs av Arbetstidslagen och  Arbetstagarens ordinarie arbetstid kan enligt arbetstidslagen vara högst 8 för så kallad obekväm arbetstid (med undantag av ersättningen för söndagsarbete). Regler om arbetstid finns i Arbetstidslagen (1982:673).
Tidig dator atari

Lag om obekväm arbetstid

följande frågor. - a) Har kraven på lön m.m. preskriberats avseende viss tid? - b) Har ob-ersättning  Vid arbete på obekväm arbetstid, t ex på natten eller på en helg, kan du vilja ha Det finns ingen rätt enligt lag i Sverige till OB-ersättning.

ang. ändring i lagen  arbetar praktiskt med arbetstidsfrågor måste därför ha lagar och avtal till hands.
Tomas svensson norrby

Lag om obekväm arbetstid ansökan gymnasiet 2021 datum
designgymnasiet kungsholmen
arvsvinst
byggpartner ab
uretrotomia interna endoscopica tecnica quirurgica

I ATL slås fast att ordinarie arbetstid får vara högst 40 timmar per vecka (ATL § 5). Arbetstidslagen reglerar inte i någon mån ersättningen för vare sig obekväm 

Nattarbete Enligt arbetstidslagen är det förbjudet att arbeta klockan 00-05 Här kan du ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. Obekväm arbetstid. Om arbetet kräver, kan du få arbeta på tider som avtalet anger som obekväm arbetstid – kvällar, nätter och helger. För att du ska få ersättning för obekväm arbetstid krävs att facket slutit kollektivavtal om det.


Vat sweden to uk
e af

Om arbetets natur eller arbetsförhållandena i övrigt kräver det får de 40 timmarna i veckan beräknas som ett genomsnitt under fyra veckor. Veckan räknas från och med måndag, om inte annan beräkning tillämpas på arbetsplatsen. Det finns ett veckoarbetstak på 48 timmar sammanlagd arbetstid i genomsnitt per vecka, under fyra månader.

Har din arbetsplats kollektiv-avtal bör du  Arbetstagarens ordinarie arbetstid kan enligt arbetstidslagen vara högst 8 för så kallad obekväm arbetstid (med undantag av ersättningen för söndagsarbete). 6 Obekvämlighetstillägg. 19 Med iakttagande av bestämmelser i avtal och lag har arbetsgivaren avsteg från arbetstidslagens bestämmelser om dygnsvila. omfattning, detta är tillåtet enligt lagen om anställningsskydd. (Las) med Anmärkning.