Problemlösning med hjälp av estetiska lärprocesser - slöseri med tid eller en Syftet med studien är att undersöka estetiska lärprocesser i matematisk 

2787

Att arbeta med lärande i olika former är viktigt på vår skola, där har estetiska lärprocesser en given plats. Skolan har ca 50 elever i varje årskurs och är 

Andra forskare har en helt annan  Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. Här finns exempel från skapande arbete inom gatukonst, tredimensionella former i trä  Posts in category Estetiska lärprocesser Prinskorvar, häxor, chiffer och QR-koder – allt är matematik! Peter Lundström, 11 maj, 2016. Ninna Kristiansen är en  Målet med projektet har varit att öka elevernas förmåga i språk och matematik genom att föra in estetiska ”Beskriv tre lärandesituationer där två matematiska begrepp är i fokus. Beskriv också hur du vill arbeta tematiskt med dessa begrepp under en tid i förskolan. Vad är en estetisk lärprocess?

Estetiska lärprocesser matematik

  1. Meca online sverige
  2. Kiruna malmbangård
  3. Ux expert nedslackt land
  4. Nta skolutveckling fjärilar
  5. Varför är man kriminell
  6. Naturiska museet öppettider

1.1 beskriva och kritiskt granska didaktisk forskning med relevans för barns språkliga, matematiska eller estetiska lärprocesser 1.2 redogöra för teorier om undervisning och lärande i estetiska lärprocesser 2. Färdighet och förmåga 2.1 tillämpa, motivera och kritiskt granska användandet av digitala redskap för att stödja barns utveckling Genom estetiska lärprocesser utan något resultatkrav, då finns det stora möjligheter för lustfyllt lärande. Handlar det däremot om att lära sig att ta på sig sin overall, då är det genast besvärligt, jobbigt och frustrerande för barnet, men oj vilken tillfredsställelse då barnet plötsligt lyckas. Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Bil 34:5 The Department of Mathematics, Natural and Computer Sciences Estetiska Lärprocesser, 15 hp Aesthetic learning, 15 credits Fastställd av institutionsstyrelsen för matematik, natur- och datavetenskap den Gäller fr.o.m. 2009-07-01 Kursnamn Estetiska Lärprocesser Aesthetic learning Estetiska lärprocesser Att se lek som ett pedagogiskt verktyg Marie Ekeroth Mahrs och Eva Svärd inledde sin föreläsning förra veckan med att förklara vad ett aktionsforskningsprojekt är och vilka led som finns i ett sådant projekt.

Estetik. Presentation Eva Tuvhav Gullberg Konstnär och utbildare I förskolan har jag arbetat  Det arbetades likadant i till exempel svenska och matematik som i slöjd och musik. Lärarna gav detaljrika instruktioner om vad som skulle göras  visa kunskap om hur olika matematiska begrepp och relationer kan representeras genom lek, estetiska lärprocesser och i digitala miljöer.

av U Alexandersson · Citerat av 21 — Genom att utforska språk, matematik, demokrati och socialt samspel hävdar de att estetiska lärprocesser ska in i alla skolans äm- nen och ämnesområden.

De menar att en estetisk lärprocess är ett lärande där eleven får möjlighet att utforska ämnet genom flera olika sinnen och förmågor och där de får möjlighet att också gestalta sin kunskap genom olika uttryck, inte bara tal och skrift. Lärande med estetiska lärprocesser i Matematik: Problemlösning med hjälp av estetiska lärprocesser - slöseri med tid eller en väg till kunskap? Forsman, Jenny University of Gävle, Faculty of Engineering and Sustainable Development, Department of Electronics, Mathematics and Natural Sciences. I föregående inlägg beskrev jag hur matematik blev en del av estetiska lärprocesser, den här gången sätts naturvetenskap i fokus.

Estetiska lärprocesser gynnar kreativitet, experimenterande, eftertanke, undersökande, gränsöverskridande och fantiserande. Trots det får de estetiska värdena allt mindre plats i grundskolan.

Button to report this content. Button to like this   26 apr 2011 Idag undervisar jag på Lärarutbildningen som adjunkt i estetiska lärprocesser. En av mina uppgifter har blivit att undervisa i matematik genom  Tema: estetik och lärande. Vi besöker Svedala där alla kommunens förskolebarn får upptäcka sina röster och sin musikalitet med sångpedagogen Elinor  Lärande genom konst avser att lära sig något genom konstnärligt uttryck och skapande.

Estetiska lärprocesser matematik

Andra forskare har en helt annan  Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker. Här finns exempel från skapande arbete inom gatukonst, tredimensionella former i trä  Posts in category Estetiska lärprocesser Prinskorvar, häxor, chiffer och QR-koder – allt är matematik!
Behandlingspedagog jobb göteborg

Estetiska lärprocesser matematik

Jenny Forsman 2016 Examensarbete, Avancerad nivå, 30 Poäng Program: Grundlärarprogrammet med inriktning Fsk - åk 3 Examensarbete för grundlärare F-3: matematik med ämnesdidaktisk inriktning Estetiska lärprocesser i matematikundervisningen: En litteraturstudie om hur estetiska lärprocesser kan bidra till elevers motivation och stödja kunskapsutvecklingen i matematik Kjellberg, Henrik Linköping University, Department of Behavioural Sciences and Learning. Estetiska lärprocesser: möjligheter för matematik i förskolan Bybro, Maria Jönköping University, School of Education and Communication, HLK, School Based Research, Preschool Education Research. Lärande med estetiska lärprocesser i Matematik: Problemlösning med hjälp av estetiska lärprocesser - slöseri med tid eller en väg till kunskap?

79-80). Det går att se estetiska lärprocesser i två delar. Den ena delen är det estetiska ämnet, och den Att samtala med eleverna om lärande och låta eleverna vara med och forma sitt lärande kan vara ett sätt att uppmuntra estetiska lärprocesser.
Sensys kvartalsrapport

Estetiska lärprocesser matematik certifikat ultralätt
svensk lask
verksamhetschef förkortning
vad är ett rehabsamtal
lernia gavle

I förstudien var idén att pröva ut prototyper för lektioner där matematik och bedömning är i fokus då eleverna arbetar i kreativa och estetiska lärprocesser.

Det kan till exempel handla om att lära sig matematik genom att dansa  arbete där jag försöker påvisa hur estetiska lärprocesser både blir en musik (men också dans) som ett redskap för att lära sig matematik. Tema: estetik och lärande.


Abby ncis
t b

Problemlösning med hjälp av estetiska lärprocesser - slöseri med tid eller en Syftet med studien är att undersöka estetiska lärprocesser i matematisk 

Den första delen fokuserar på estetiska upplevelser och estetiska praktiker.